ترشی و شور

ترشی و شور از چاشنی های خاص و ویژه خاورمیانه است که در واقع خوراکی ای است که از قرار دادن و نگهداری مواد مختلف ازجمله انواع سبزیجات و صیفی جات و میوه جات در سرکه یا آب نمک بدست می آید. تفاوت بارزی که ترشی شور با سایر ترشی ها دارد در این است که اکثر ترشی ها به کمک سرکه آماده شده در حالی که در ترشی شور نقش اصلی را آب و نمک ایفا می کنند. ترشی های شور با انواع بسیاری از ادویه جات، دانه ها، و سبزیجات خشک شده طعم می گیرند.

نمایش یک نتیجه