سبزیجات منجمد

سبزیجات منجمد، سبزی هایی هستند که بعد از برداشت فریز شده اند و این باعث حفظ ارزش غذایی آنها شده و جلوی از دست رفتن ویتامین های مهم آنها را می گیرد. ارزش غذایی سبزیجات منجمد و تازه یکسان است. البته این مطالعه تنها روی هشت نوع سبزی انجام شده است، بنابراین بر اساس یافته های اخیر می توانیم بگوییم سبزیجات منجمد، دست کم به اندازه سبزیجات تازه مغذی هستند.

نمایش یک نتیجه