کنسرو غذا و سبزیجات

کنسرو غذا و سبزیجات یکی از انواع کنسروهای پر طرفدار ایرانی هاست.
سبزیجات کنسروی را می‌توان در دمای اتاق هم نگهداری کرد و نسبت به سبزیجات غیر کنسروی، طول عمر بیشتری دارند.
سبزیجات کنسروی، زمانی بسته بندی می‌شوند که سبزی در اوج رسیدگی است، در واقع زمانی که میزان مواد مغذی آنها در بالاترین حد است.
محققان ارزش غذایی سبزیجات تازه، منجمد و کنسروی را محاسبه کردند و دریافتند ارزش غذایی در هر سه نوع مشابه بوده است. اما وقتی میوه ها را تست کردند، ارزش غذایی برخی از انواع کنسروی کمی پایین تر از نوع تازه آنها بوده است. اما در این تحقیق و بررسی، ارزش غذایی سبزیجات، حتی وقتی که فریز یا کنسرو شدند، تقریبا یکسان مانده بود.

نمایش یک نتیجه