نی شیر

نی شیر با از بین بردن طعم و بوی نا مطلوب شیر باعث می شود که میل به مصرف شیر در کودکان و بزرگسالان افزایش یابد. استفاده از نی شیر نوشیدن شیر را برای کودکان هیجان انگیزتر کرده و تمایل آنها را در نوشیدن شیر بیشتر می کند. نی شیر، باعث اصلاح مصرف شیر در کودکان شد و با طعم‌ های متنوع، مصرف شیر در کودکان بیشتر شد؛ به طوری که طبق آمارها، مصرف شیر کودکان و نوجوانان با این محصول، سه برابر افزایش یافت.

نمایش یک نتیجه