آدامس

آدامس یکی از انواع تنقلات است و نوعی جویدنی مصنوعی است که برای تازه کردن دهان یا بوبَری یا سرگرمی و طعم به‌کار می‌رود. مواد تشکیل دهنده آدامس های امروزی عبارتند از : شیرین کننده ها ، طعم دهنده ها ، نرم کننده ها و رنگ های خوراکی . تحقیقات متعددی نشان داده اند که افزایش عملکرد ذهن یکی از خواص آدامس بشمار می رود. در بررسی نمونه های آزمایش شده مشاهده شده است که عملکردهای شناختی نظیر تمرکز، حافظه و مدت زمان عکس العمل موقع جویدن آدامس در آنها افزایش می یابد.

نمایش یک نتیجه