روغن

روغن های خوراکی روغن هایی هستند که از چربی های حیوانی یا نباتی ساخته می شوند . این روغن ها به دو صورت جامد و مایع وجود دارند . روغن های حیوانی از برخی از جانوران مانند ماهی ، وال و برخی از حیواناتی که در آب و هوای سرد زندگی می کنند ساخته می شوند و روغن های گیاهی از مغز میوه و دانه گیاه تهیه می شوند.

برای خرید اینترنتی روغن به فروشگاه اینترنتی کالیمانگا مراجعه نمایید .

نمایش یک نتیجه