پاستا و ماکارونی فرمی

پاستا و ماکارونی فرمی یک ماده خوراکی است که بیشتر در کارخانجات به صورت خشک تولید شده و پیش از خوردن جوشانده می‌شود.
پاستا در ژاپن بیشتر به گونه‌ ای گفته می‌شود که شکل ظاهری آن به صورت میله‌ ای کوتاه سوراخ‌ دار یا به شکل صدف یا طرح‌های گوناگون دیگر است. در ایتالیا ماکارونی اشاره به نوعی پاستا به شکل میله‌ای سوراخ‌دار کوتاه دارد.
ماکارونی فرمی در شکل های گوناگون پروانه ای ، گوش ماهی و … و طعم های سبزیجات تولید می شوند.

نمایش یک نتیجه