دوغ

دوغ یکی از فرآورده های شیر است و دارای فواید و خاصیت های زیادی است. دوغ دارای ویتامین های B و D است از اینرو می تواند در تامین این ویتامین ها به بدن کمک نماید.
دوغ از رشد و نمو بسیاری از باکتری های مضر در سیستم گوارشی انسان جلوگیری می نماید و به هضم غذا کمک می کند و التیام بخش نیز است. دوغ به گردش بهتر خون در بدن انسان کمک می کند و برخی از سردردها که ناشی از گرمی هوا می باشد، با نوشیدن دوغ التیام می یابد.

نمایش یک نتیجه