پنیر پیتزا

پنیر پیتزا یکی از انواع پنیر‌ نرم است که در تهیه پیتزا و لازانیا استفاده می شود. این پنیر در فرایند تهیه پیتزا، با ذوب شدن بر روی سطح این غذا، تأثیر کشسان و چسبنده خود را نشان می‌دهد.  شیری که برای تهیه پنیر پیتزا استفاده می‌شود حتما باید شیر کامل باشد. شیری که لاکتوز آن گرفته‌شده یا استریلیزه و هموژنیزه باشد برای تهیه پنیر پیتزا مناسب نیست ولی پاستوریزه بودن شیر بسیار مهم است.

نمایش یک نتیجه