ساپورت های دست

ساپورت های دست عبارتند از : آرنج بند ، مچ بند ، آتل انگشت ، بازو بند ، آویز دست ، شست بند ، کف بند ، شانه بازو بند و … که برای حفاظت از دست در برابر صدمات احتمالی بیشتر می باشد. جنس این ساپورت ها پارچه نرم است و با انواع پوست ها سازگار است .

هیچ محصولی یافت نشد.