ساپورت های پا

ساپورت های پا عبارتند از: زانوبند ، جوراب واریس ، قوزک بند ، جوراب دیابت ، ساق بند و … که برای فرآیندهای درمانی، توانبخشی و مراقبتی ارتوپدی با حساسیت و دقت بالا تولید شده اند.

هیچ محصولی یافت نشد.