ست معاینه

ست معاینه به مجموعه ای از ابزار و تجهیزات مخصوص معاینه گفته می شود. ست معاینه در بخش های گوش، حلق، بینی و چشم شامل اتوسکوپ، افتالموسکوپ، رتینوسکوپ، ادیسکوپ، تمپانومتر می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.