نمایشگر ضربان قلب

دستگاه نمایشگر ضربان قلب برای کنترل ضربان قلب، نظارت بر ضربان قلب نرمال و حفظ ضربان قلب طبیعی طراحی شده اند. برخی از انواع دستگاه نمایشگر ضربان قلب دارای نوار دور سینه و برخی فاقد آن هستند. برخی به صورت مچی و برخی به صورت کمری عرضه شده اند.

هیچ محصولی یافت نشد.