مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

راه های مختلفی برای حفظ سلامت محیط وجود دارد . پرهیز از استعمال دخانیات و آلوده کردن محیط اطراف به دود یکی از مواردی است که می توان رعایت کرد . اما با این وجود خیلی از افراد آن را رعایت نکرده و بی توجه به آلوده بودن هوا در فضایی آلوده زندگی می کنند به این نوع زندگی عادت کرده اند. امروزه دستگاه هایی برای به حداقل رساندن این آلودگی ها تولید شده اند که هوای محیط اطراف را تصفیه می کنند تا به سلامت محیط کمک کنند و در محیطی عاری از دود و دم زندگی کنیم . علاوه بر این برای تصفیه آب نیز دستگاه هایی طراحی شده که آب آشامیدنی را نیز تصفیه می کنند و کلرهای آب را می گیرند تا آبی سالم بیاشامیم.