پاک کننده آرایش صورت

پاک کننده آرایش صورت، آرایش صورت و چشم را پاک می کند و در یک مرحله رطوبت رسانی می‌کند و مانع خشک شدن پوست بر اثر شستشوی زیاد با آب می شود. پوست شما در طول روز در معرض سم ها و آلودگی ها ، جرم ها و هوای باز یافت شده در محل کارتان و غیره است. حال به این معادله ، هوای گرم و یا فعالیت فیزیکی و تعریق بدن که دارای سموم است را نیز اضافه کنید. آب به تنهایی نمی تواند ذرات ناخالصی را به طور موثر پاک کند بنابراین استفاده از پاک کننده آرایش صورت لازم و ضروری است.

نمایش یک نتیجه