پاستا نیمه آماده با طعم گوجه و ریحان ۱۸۰ گرمی ( کارتن ۶ عددی ) مانا

۱۷,۷۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰ تومان

پاستا نیمه آماده با طعم پنیر و کاری ۱۸۰ گرمی ( کارتن ۶ عددی ) مانا

۱۷,۷۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰ تومان

پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ ۱۸۰ گرمی ( کارتن ۶ عددی ) مانا

۱۷,۷۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰ تومان

پاستا نیمه آماده با طعم تنوری ۱۸۰ گرمی ( کارتن ۶ عددی ) مانا

۱۷,۷۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰ تومان

پاستا نیمه آماده با طعم پیتزا ۱۸۰ گرمی ( کارتن ۶ عددی ) مانا

۱۷,۷۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰ تومان

پاستا نیمه آماده با طعم قارچ و پنیر ۱۸۰ گرمی ( کارتن ۶ عددی ) مانا

۱۷,۷۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰ تومان

لازانیا مینی ۲۰۰ گرمی ( کارتن ۱۵ عددی ) مانا

۴۲,۰۰۰ تومان ۳۷,۸۰۰ تومان