چای سیلان ۵۰۰ گرمی ( کارتن ۱۰ عددی ) دوغزال

۲۳۱,۰۰۰ تومان

تی بگ چای سبز ۲۵ عددی ( کارتن ۲۸ تایی ) دو غزال

۱۰۲,۷۶۰ تومان

چای تی بگ سیلان ۱۰۰ عددی ( کارتن ۱۶ عددی ) دو غزال

۱۸۰,۸۰۰ تومان

چای سبز نعنا ۲۵۰ گرمی ( کارتن ۲۴ عددی ) دو غزال

۱۹۸,۰۰۰ تومان

چای سیلان ۲۵۰ گرمی ( کارتن ۲۴ عددی ) دو غزال

۲۰۸,۳۲۰ تومان

چای ارل گری ۵۰۰ گرمی ( کارتن ۲۴ عددی ) دو غزال

۴۷۶,۴۰۰ تومان

چای سیلان ۵۰۰ گرمی ( کارتن ۲۴ عددی ) دوغزال

۴۷۴,۰۰۰ تومان