موهایی براق و درخشنده با استفاده از کاندیشنر مو

برای خنثی کردن الکتریسیته ساکن مو پس از شامپو ، کاندیشنر مو بر روی ساقه موها مالیده می شود تا از وز شدن مو (fly away) جلوگیری کند . کان...

ادامه مطلب