فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه سنتی؟

انتخاب شما کدام است؟ فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه سنتی؟ حتما شما به فروشگاه های بزرگ سنتی سر زده و قصد خرید داشته اید اما نتوانسته تمام...

ادامه مطلب

در دست های مشتری خانه کنید؛ چرا اپلیکیشن ساز اپچار؟

واقعیت این است که امروزه استفاده از گوشی همراه یک ضرورت نیست و به یک نوع سبک زندگی تبدیل شده است. میزان استفاده به قدری شده است که بسیا...

ادامه مطلب